Utställning: Excellent CK juniorklass


Jaktprov: Godkänt älgspårprov

                                                           Skrockens Vilma                    

                           

                                                      SE13618/2018